Polityka prywatności

§1.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

§2.

Administratorem danych osobowych jest NovaFit Sp. z o.o., zarejestrowana z siedzibą w Gdańsku przy ul. Heweliusza 11/811, NIP: 583 348 74 31. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się pod następujący adres mailowy: biuro@novafit.com.pl.

§3.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane
  osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa,
 2. minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 3. prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 4. ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 5. integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 6. rozliczności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§4.

Na naszej stronie internetowej przez „Formularz kontaktowy” zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko – podczas wypełniania formularza kontaktowego,
  niezbędne do kontaktu;
 2. nr telefonu – dane służące do kontaktu; podczas wypełniania formularza;
 3. adres e-mail – podczas wypełniania formularza kontaktowego; za
  pośrednictwem adresu e-mail możliwy jest kontakt;
 4. adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 5. cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, by można było nawiązać komunikację.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem oraz niemożliwa będzie realizacja usługi.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§5.

Dane osobowe Klienta, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania) i wyłącznie w celu komunikacji z Tą osobą.
Dane osobowe pozyskane na tej stronie będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zapytania przez formularz na stronie internetowej https://novafit.com.pl oraz w celu kontaktu zwrotnego polegającego na dostarczaniu informacji np. o ofercie na wskazany w formularzu adres e-mail bądź telefonicznie na podany numer telefonu, oraz przetwarzania danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej.
Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
· w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

§6.

Uzyskanych od Klienta danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami, np. firm hostingowych, czy księgowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
Posiadane przez nas dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§7.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Klientów nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§8.

Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Klienci mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. By wycofać zgodę należy napisać pod podany w niniejszej polityce prywatności adres mailowy.
Jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na podany adres mailowy: biuro@novafit.com.pl.

§9.

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą witrynę internetową). Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej w następujących celach:
· dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego;
· prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
· w przeglądarce Chrome
· w przeglądarce Firefox
· w przęglądarce Internet Explorer
· w przeglądarce Opera
· w przeglądarce Safari

§10.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko strony internetowej https://novafit.com.pl.
Administrator Danych wprowadził odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.